Sæby 12. september 2021

Starttid Navn DGU NR
1000 Henrik Thomsen 116-11056
Søren Jensen 116-140
Morten Hvilshøj 71-2537
1010 Jørn Sivertsen 71-168
Leif Andersen 71-2243
Ulla Skov 71-520
1020 Trine Elisabeth Haukali 116-1018
Britta Thomsen 116-12018
Ulla Nilsson 116-1158
1030 Frederik Kristjansson 116-19003
Børge Kjær Mortensen 71-268
Eric Amdisen 116-459
1040 Per Frank Hansen 71-118
Knud Thomsen 116-1817
Margit Lindvang Mortensen 71-495