SIF Golf Frederikshavn
Forside
Forside

 

 

    

                    Denne side vil ikke blive opdateret efter 14 feb.

         Der arbejdes på at lave en ny. 


                                Referat af ordinær generalforsamling i SIF Golf

Tirsdag den 31.01.17

 

8        Medlemmer var fremmødt og 3 fra bestyrelsen.

 

Det blev besluttet at det var unødvendigt med en dirigent når der ikke var flere fremmødte.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Det blev besluttet på generalforsamlingen at kontingenten for indeværende år vil forblive uændret.

Til punktet ”valg af bestyrelse og suppleanter” Agnethe blev genvalgt og fra bestyrelsens side var der et ønske om 2 helst 3 som meldte sig, idet formanden har valgt at stoppe. Ingen af de fremmødte meldte sig. Forsamlingen og bestyrelse blev enige om at taget punktet op igen, ved den første match i Frederikshavn den 23. april, med håb om nogle byder ind på de manglende poster så vi kan bevare vores SIF golf afd. 
Matchen på Øland blev flyttet fra den 27 aug til d. 13 aug pga "Made in Denmark" i Himmerland. se kampprogram.

Britta og Knud Thomsen blev valgt til revisor og revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt, fortalte Preben om, og hvorfor vores hjemmeside ikke virker, og at hjemmesiden har første priotet og helst indenfor en måned. Preben ønskede at der var flere der deltog til vores matcher, og Jan mente vi eventuelt kunne hver især invitere flere gæster med, dog skal de selv betale egen greenfee. Preben berettede også at SIF Frederikshavn havde ytret ønske om alle vores medlemmers cpr.nr, dog uden de sidste 4 cifre. Preben gjorde klart at dette var irelevant, da SIF Frederikshavn har vores medlemsnr. Så ingen cpr.nr fra vores udvalg.

Derefter var generalforsamlingen afsluttet med god ro og orden.

 

P.b.v

Referent Agnethe                

 FM Beretning til Golfudvalgets generalforsamling den 31. januar 2017.

 

Kære Golfere

Så er vi atter på vej ind i en ny sæson, er en masse nye slag der venter og den næste drømmerunde ligger derude og venter på at vi kommer langs! Det skal nok blive rigtigt godt.

 

Vi havde ligesom i de foregående år et punkt som var meget vigtigt for os, og det lykkedes ”næsten” til fulde. Dette punkt vil vi også stræbe efter i 2017. Vi spiller i godt vejr!

 

I 2016 havde følgende program:

Generalforsamling den 29. februar med 10 deltagere.

Sæby 17. april åbningsmatch med 25 deltagere.

Sindal 22. maj med 23 deltagere.

Hvalpsund 19. juni med 24 deltagere.

Hvide Klit 4. september med 19 deltagere.

Frederikshavn 2. oktober klubmesterskab og afslutningsmatch med 24 deltagere.

 

Klubmester i 2016 blev:

Kim Ejner Hansen for herrerne.

Trine Haukali for damerne.

 

Herudover afholdte SIF KBH landsmesterskab i Korsør. Hvor der også var deltagelse fra SIF FRH. Ligesom vi deltog ved DMI.

 

I 2016 har vi oplevet et noget svingende antal deltagere ved de enkelte arrangementer, men vi er som bestyrelse glade for alle de, som er mødt op til vores arrangementer og vi byder naturligvis gerne velkommen til nye medlemmer, som gerne vil deltage og spille nogle gode og hyggelige runder golf.

 

Vi har i 2016 ikke rigtigt fået hjemmesiden op at kører og bestyrelsen håber på, at dette vil lykkes i 2017. Sådan at billeder m.m. kommer på siden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke Brian for det arbejde han har ydet i regi af bestyrelsen samt tilrettelæggelse af matcherne.

 

Jeg har i år valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen og jeg forventer heller ikke der bliver så meget tid til golf. Jeg skal i gang med at opbygge et nyt flyværksted samt gennemfører en større organisationsændring. Dette kommer til at tage alt min tid og derfor har jeg valgt at stoppe mes legen er god. Det betyder at generalforsamlingen udpege et nyt medlem. Bestyrelsen har igen kandidat. Så det er nu I skal melde jer under fanerne.

 

 

Her på kanten af det nye år har vi fastlagt vores matchprogram og dette bliver som følger:

!!!!!!!  ÆNDRINGER I PROGRAM se  turneringsprogram 2017

1.     Frederikshavn, søndag den 23. april 2017 kl. 1000

2.     Hals, søndag den 7. maj 2017 kl. 1000

3.     Himmerland, søndag den 18. juni 2017. Bus fra FLS FRH.

4.     Øland, søndag den 13. august 2017.

5.     Sæby, søndag den 17. september 2017. Klubmesterskab og afslutningsmatch. I forbindelse med Klubmesterskabet vil der være mulighed for, at inviterer en partner til spisningen som vi vil arrangerer som aftensmad.

 

Onsdag den 31. maj og torsdag den 1. juni afholder SIF KBH Landsmesterskab i Korsør (Indkvartering på Flådestationen)

 

DMI Forbundsmesterskaberne i Golf 2017 gennemføres 28 - 29 AUG i Silkeborg/Ry Golfklub, med kammeratskabsaften og overnatning i Karup. Idrætsforeningen Flyvestation Karup er arrangør.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se jer der ude med grejet i hånden igen og med forhåbentligt rigtigt godt vejr til nogle fantastiske hyggelige matcher og sammenværd.

 

Husk GOLF er:

 

Gode Oplevelser og Livslang Fornøjelse!

 

Vel mødt til sæson 2017.

 

Det talte ord på generalforsamlingen er gældende. 

"VI KAN KUN OPFORDRE MEDLEMMERNE I SIF-GOLF OM AT BAKKE MERE OP OM VORES KLUB, DA 3 MAND I BESTYRELSEN IKKE KAN HOLDE I LÆNGDEN

MVH BESTYRELSEN.

  

 

 

 

 

 

 

 
ForsideBookingTilmeldteAfbudStartlisteResultaterKlub MestrerBestyrelse +LinksFlids præmienTurneringsprogram Billedgalleri